Acredita el teu B2

Inscripció als exàmens CLUC CertAcles d'anglès
Exàmens, certificats i acreditacions
Acredita el teu B2

Examen d'anglès CLUC B2  

Data de l'examen: 13 de desembre de 2019 a les 10 hores

UB
Inscripció: del 25 de setembre al 27 de novembre de 2019
https://www.eim.ub.edu/ca/certificat/cluc-certacles/
UdG:
Inscripció: de l'11 de novembre al 22 de novembre del 2019
https://aserv.udg.edu/MAU/slm/Client/Oferta/Detall2/18875?_ga=2.254670408.1510942684.1573462519-2075206359.1559121843
UVIC:
Inscripció: del 28 d'octubre al 29 de novembre de 2019
https://www.uvic.cat/idiomes/certificat-de-nivell-b2-uvic