UdL. Examen multinivell TOEFL

Exàmens, certificats i acreditacions
Examen multinivell TOEFL
Propera convocatòria de l'examen multinivell TOEFL a la UdL el curs 2019-2020:
http://www.udl.cat/ca/serveis/il/acreditacio/examens/angles/#sections-tab-3
20 de març de 2020. Matrícula oberta. Inscripció i pagament a través de la pàgina web: TOEFL