Convocatòria d'exàmens oficials d'idiomes de la UdG

Exàmens oficials idiomes UdG
Examinations and certificates
Exàmens oficials UdG https://www.udg.edu/ca/slm/Examens-oficials
  • Examen anglès B2 CLUC (desembre 2019)
          Inscripcions: de l'11/11/2019 1:00:00 fins al 22/11/2019 23:59:59 
          Prova de comprensió i expressió escrita, comprensió i expressió oral: 13 de desembre de 2019
            https://aserv.udg.edu/MAU/slm/Client/Oferta/Detall2/18875?_ga=2.114707143.1524169239.1568797534-1574718343.1548416749
  • Examen alemany A2 ACLES: (desembre 2019)
           Inscripcions: de l'11/11/2019 1:00:00 fins al 22/11/2019 23:59:59 
           Prova d'expressió oral i escrita: 13 de desembre de 2019
            https://aserv.udg.edu/MAU/slm/Client/Oferta/Detall2/19303?_ga=2.89640283.1524169239.1568797534-1574718343.1548416749
  • Exàmens oficials d'espanyol DELE - Instituto Cervantes  
            La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és des de finals de l’any 2017, centre examinador oficial dels
            diplomes d'espanyol DELE.     
            https://www.fundacioudg.org/ca/p/dele-instituto-cervantes.html
           Convocatòries d’exàmens a la UdG:
           DELE A2:
          Octubre: 4 d’octubre de 2019
          Febrer: 14 de febrer de 2020
          Abril: 17 d’abril de 2020
         Juliol: 10 de juliol de 2020
          DELE B1, B2
          Juliol: 10 de juliol de 2020 
           DELE C1
          Juliol: 10 de juliol de 2020
Inscripcionshttps://examenes.cervantes.es/es/dele/inscribirse