UB Acredita el teu nivell de coneixement d'idioma

UB Acreditació de nivell de coneixements d'idioma
Examens e certificats
UB Acreditació de nivell de coneixements d'idioma

UB

Acreditació de nivells de coneixement d'idioma 
Acredita el nivell de coneixements d'idioma en el marc del procés d'acreditació del nivell de capacitació lingüística i amb el reconeixement del Marc Europeu comú de referència.
https://www.eim.ub.edu/ca/examens-certificats/