UdG. Taller virtual “In the know”

Recorsi e utisi
Aquest taller virtual té per objectiu dotar de major vocabulari específic d'anglès en temes de molta actualitat, conèixer millor algunes expressions i nous conceptes, analitzant el llenguatge que s’utilitza en diversos suports (TED, vídeos de Youtube, Instagram, premsa digital, música o entrevistes de TV/ BBC...) i practicar conversa. Adreçat a qui desitgi ampliar el seus coneixements d’anglès sobretot per a conversa en temes de màxima actualitat, a partir de suports innovadors d’aprenentatge, basant-nos en opinions de persones referents de cada temàtica que s’hagin manifestat públicament als mitjans.
Més informació