UPC. Edició estiuenca del Time To Talk Virtual

D’auti recorsi aufrits pes universitats
El mes de juny es farà una edició estiuenca del Time To Talk Virtual.
Les sessions tindran lloc els dimarts i els dimecres de 13 a 14 h.
Més informació