UPC. Certificat de capacitació del personal acadèmic per a la docència en anglès

Exàmens, certificats i acreditacions
CLUC, certificat de llengües de les universitats de Catalunya – EMI
L’objectiu és avaluar la capacitat lingüística necessària fer docència en anglès. Les competències lingüístiques que s'avaluaran són en alguns casos a la franja del nivell B2 i, en d'altres, en el nivell C1 del MECR.
Hi ha prevista una convocatòria el gener de 2022. Les dates es publicaran durant la tardor 2021
 Més informació