UPC. Guia de redacció científica

D’auti recorsi aufrits pes universitats
A la Guia de redacció científica trobaràs recomanacions per redactar textos científics i tècnics.