UPC. Guia de redacció científica

Altres recursos oferts per les universitats
A la Guia de redacció científica trobaràs recomanacions per redactar textos científics i tècnics.