Accessibilitat

Aquest web està dissenyat i desenvolupat seguint les recomanacions adoptades pel Consorci World Wide Web - W3C, que s'encaminen a garantir el dret de qualsevol persona d'accedir plenament a la informació i la comunicació. En especial, s'ha posat cura a adoptar mesures per a atendre les persones amb algun tipus de diversitat funcional, perquè puguin accedir a la informació en igualtat de condicions, amb independència de les seves circumstàncies personals.

Pautes d'accessibilitat

 • Utilització de codi XHTML, que permet crear documents estàndard i una estructura neta.
 • Posicionament del contingut mitjançant CSS i sense taules. Estructuració semàntica del codi. Els lectors de pantalla per a persones amb disminució visual i invidents llegeixen el document d'una manera lògica.
 • Descripcions alternatives de les imatges.
 • L'ús de javascript és una possibilitat, no una necessitat. Sempre s'ofereix una alternativa als usuaris que tinguin el javascript desactivat o versions antigues sense suport de DOM.

Navegar sense fer servir el ratolí: dreceres de teclat

Si necessiteu augmentar la mida de lletra, podeu fer servir les eines del navegador. Si premeu la tecla Ctrl i la tecla + del teclat numèric, s'ampliarà la mida del contingut que veieu en pantalla. Podeu fer-ho tantes vegades com us calgui. Si premeu la tecla Ctrl i la tecla - del teclat numèric, la mida del contingut que veieu en pantalla es reduirà. Si voleu tornar a la versió original, premeu la tecla Ctrl i el número 0. En resum:

 • Ctrl + + – Augmenta la mida del contingut
 • Ctrl + - – Redueix la mida del contingut
 • Ctrl + 0 – Torna el contingut a la mida original

A banda de les utilitats pròpies del navegador, el web d'Aprenc idiomes posa a la vostra disposició una sèrie de combinacions de tecles per facilitar la navegació pels continguts més freqüents sense haver de fer servir el ratolí. Rapidesa, comoditat i accessibilitat per a persones amb dificultats de visió i dificultats motrius són alguns dels avantatges d'aquestes instruccions del teclat.

Per a fer servir aquestes combinacions de tecles, caldrà que utilitzeu una tecla o altra depenent del vostre navegador i el vostre sistema operatiu:

 • Chrome en Windows – Alt
 • Chrome en Mac – Ctrl + ⌥ Opt
 • Chrome en Linux (Ubuntu) – Alt
 • Firefox – Alt + ⇧ Mayús
 • Internet Explorer / Edge – Alt

A més de la tecla corresponent al vostre navegador i sistema operatiu heu de fer servir les següents tecles per accedir a les diferents eines de navegació i apartats clau:

 • s – Accés directe al contingut principal de cada pàgina
 • 0 – Pàgina sobre accessibilitat
 • 1 – Pàgina d'inici
 • 2 – Accés directe al menú principal i, a continuació, feu servir Tab ↹ per a navegar pel menú
 • 3 – Mapa del web
 • 4 – Accés directe al selector de llengua i, a continuació, feu servir Tab ↹ per a seleccionar la llengua que desitgeu
 • 5 – Preguntes freqüents
 • 6 – Avís legal
 • 7 – Cursos
 • 8 – Què és Aprenc idiomes
 • 9 – Contacte

Enllaços

Per tal que l'usuari pugui escanejar els enllaços de la pàgina, s'ha procurat que els enllaços tinguin sentit fora de context.

Els enllaços a finestres noves s'han restringit a enllaços externs i a enllaços a documents. Aquests enllaços s'indiquen amb Obre l'enllaç en una finestra nova. Els enllaços marcats així només s'obriran en finestra nova si disposeu de Javascript habilitat. En cas contrari, l'enllaç s'obrirà en la mateixa finestra.

Disseny visual

El full d'estils del web d'Aprenc idiomes s'ha dissenyat tenint en compte les recomanacions sobre accessibilitat pel que respecta al contrast de color i compleix les pautes d’accessibilitat AA pel que fa al color. Això no obstant, si feu servir Opera o Firefox trobareu combinacions de color alternatives a través del menú Visualitza, dins l'opció Estil de la pàgina.