Notícies

 • Consulta els nous cursos que ofereixen les universitats catalanes per al curs 2019-2020: https://www.aprencidiomes.cat/ca/cursos
  Cursos de les universitats catalanes
 • AJUTS PER A ERASMUS, PROGRAMES DE MOBILITAT INTERNACIONAL I PROGRAMA DE MILLORA I INNOVACIÓ EN FORMACIÓ DE MESTRES (MOBINT-MIF) 2019-2020 http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Ajuts-a-la-mobilitat-internacional-de-lestudiantat-amb-reconeixement-academic-de-les...
  Ajuts i beques
 • Acreditació de nivell de coneixement d'idioma Acredita el nivell de coneixements d'idioma en el marc del procés d'acreditació del nivell de capacitació lingüística i amb el reconeixement del Marc Europeu comú de referència. http://www.eim.ub.edu/acreditacions/acreditacio_altres.php
  Exàmens, certificats i acreditacions
 • UPC: Oferta per a estudiants, PDI, PAS i Alumni de la UPC : https://www.upc.edu/slt/ca/apren-angles/cursos/matriculat#universitats Ajuts per a cursos i exàmens d'idiomes de les universitats: https://www.upc.edu/slt/ca/certifica/ajutsparla3 Certificats vàlids per acreditar la competència en tercera...
  Cursos de les universitats catalanes
 • UManresa : https://www.umanresa.cat/ca/cursos-servei-idiomes Anglès: A1, A2, B1., B2.2, B2.2, C1, C2 . Monogràfics: Anglès: Oral Skills; Health, Childhood and Entrepreneurship Alemany : A1, A2 Italià : A1, C1 Rus: A1.2, A2.1, B1.1 Japonès : Introducció al japonès, A1.1, A1.2 Xinès : Introducció al...
  Cursos de les universitats catalanes
 • URV : Pla de Foment de Terceres Llengües de la #URV: Té l’objectiu d’ajudar-te a millorar el nivell d’anglès, principalment, o francès, italià i alemany durant el teu pas per la Universitat fins a assolir el B2. Començarà a aplicar-se el curs 2019-20 En una primera fase, tots els estudiants de grau...
  Exàmens, certificats i acreditacions
 • UdL: Oferta de cursos de llengües per al curs 2019-2020 . Consulteu la informació de cada llengua http://www.udl.cat/ca/serveis/il/
  Cursos de les universitats catalanes
 • Ajuts per a ERASMUS, programes de mobilitat Internacional i Programa de Millora i Innovació en Formació de Mestres (MOBINT-MIF) 2019-2020. El termini per presentar les sol·licituds serà des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, fins al 16 de...
  Ajuts i beques
 • Les universitats catalanes tenen molts programes d’intercanvi lingüístic i cultural : tàndems, voluntariats lingüístics, borses de parelles lingüístiques, grups de conversa… Entre les activitats que s'organitzen hi ha intercanvis lingüístics, sortides culturals, visites guiades i accions de suport...
  Intercanvi lingüístic
 • CONVOCATÒRIA DELS AJUTS PARLA3 S’ha publicat al DOGC la convocatòria d’ajuts per promoure la formació i l’acreditació de terceres llengües per part dels estudiants universitaris de grau corresponent al curs 2018-2019, dins el programa Parla3. El t ermini de presentació de sol·licituds estarà obert...
  Ajuts i beques