Crèdits

Coordinació del web:

Oficina de Política Lingüística
Secretaria d'Universitats i Recerca

Contingut del web:

Serveis lingüístics de les universitats catalanes
Oficina de Política Lingüística

Equip de disseny:

Òmada Interactiva