Ajuts i beques

Nota:
La informació sobre ajuts i beques continguda en aquest apartat s’adreça exclusivament a estudiants del sistema universitari català, no a estudiants de mobilitat que visiten les universitats catalanes. 

La Generalitat de Catalunya i les universitats t’ofereixen diversos tipus d’ajuts i beques per facilitar i fer més accessible l’aprenentatge d’idiomes.

El Programa de terceres llengües, Parla3, (http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/pagines-especials/programa-de-terceres-llengues/) aprovat pel Consell Interuniversitari de Catalunya i en què participen totes les universitats catalanes i la Secretaria d’Universitats i Recerca, permet que els estudiants universitaris assoleixin coneixements de nivell B2 d'anglès, francès, alemany i italià durant els estudis de grau. Inclou ajuts per a proves d'acreditació del nivell B2 i per a cursos de terceres llengües realitzats a les universitats catalanes, les escoles oficials d'idiomes (EOI) o l'Institut Obert de Catalunya (IOC). Els ajuts s’han de sol·licitar a través de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

La Generalitat també concedeix ajuts per a la mobilitat internacional, MOBINT. Són ajuts als estudiants de les universitats catalanes que han estat seleccionats per a una estada acadèmica de mobilitat, per tal de contribuir al finançament de les despeses que comporta la realització d’estudis en altres països.

Les universitats catalanes també ofereixen als estudiants altres ajuts i beques per aprendre idiomes i per a estades de mobilitat internacional. Si tens cap consulta sobre aquests ajuts, posa't en contacte amb el servei lingüístic de la teva universitat.

Pots trobar tota la informació sobre aquests ajuts al Canal Universitats: http://universitats.gencat.cat/ca/beques_preus/beques_ajuts/