UB Acredita el teu nivell de coneixement d'idioma

UB Acreditacions de nivell de coneixement d'idiomes
Exàmens, certificats i acreditacions
UB Acreditacions de nivell de coneixement d'idiomes

UB

Acreditacions de nivell de coneixement d'idioma 
Acredita el nivell de coneixements d'idioma en el marc del procés d'acreditació del nivell de capacitació lingüística i amb el reconeixement del Marc Europeu comú de referència.
https://www.eim.ub.edu/ca/examens-certificats/