De quines llengües es pot acreditar el nivell B2?

Les llengües que es poden acreditar són les establertes en les proves d’accés a la universitat (PAU), que actualment són les següents: anglès, francès, alemany i italià.