UAB. Preparació exàmens DELE A2 i DELE B2

Exàmens, certificats i acreditacions
Cursos presencials de preparació dels exàmens DELE A2 i DELE B2
Pràctica de totes les parts de l'examen
Material per treballar fora de l'aula
Professor examinador DELE
Grups reduïts
Més informació