Convocatòria de beques Institut Confuci

Ajuts i beques
Beques Institut Confuci
La Universitat d'Estudis Estrangers de Beijing (BFSU) obre la convocatòria de beques Institut Confuci per a alumnes que vulguin realitzar estudis de llengua i cultura xineses en format virtual durant el segon semestre del curs 2020-21 (programa d'un semestre) i el primer semestre de el curs 2021-22 (programa d'un any acadèmic).
La data final de sol·licituds és el 5 de novembre
Més informació: https://www.confuciobarcelona.es/becas/becasyrecursos/becas