Nova actualització de la 'Nomenclatura de gestió universitària'

Recursos i eines

Actualització de la 'Nomenclatura de gestió universitària'

120 termes nous referits a la recerca

Més de 700 fitxes

Més informació