SALSA'M. Programa de mentoria de la UPC. Acollida d’estudiantat internacional

Intercanvi lingüístic
Programa SALSA'M
SALSA'M. Programa de mentoria de la UPC. Acollida d’estudiantat internacional
Entre les activitats que s'organitzen hi ha intercanvis lingüístics, sortides culturals, visites guiades i accions de suport acadèmic i familiarització amb l'entorn.
El termini de presentació de sol·licituds s'obre el mes de juny, per al primer quadrimestre, i el mes de desembre, per al segon.
Més informació a: https://www.upc.edu/slt/ca/acollida/salsam/programa?set_language=ca
Convoquen 3 beques de coordinació del programa SALSA'M: https://millot.upc.edu/CONV/indexBeques/beaList . Són la 4843, la 4844 i la 4845. Estan obertes a tot l'alumnat de la UPC.