UAB. Prepare for B2

Cursos de les universitats catalanes

Prepare for B2 és un curs flexible que prepara els estudiants per certificar el nivell B2 d’anglès. Està basat en la metodologia de la flipped classroom (classe inversa), dissenyat per a persones que busquen poder compaginar les seves activitats acadèmiques amb la preparació de l’examen o que prefereixen una metodologia dinàmica i innovadora.

La durada del curs és de 10 setmanes a partir del 18 de març. Cada setmana es treballa la part virtual de la unitat de manera autònoma i pautada i s’entreguen tasques d’expressió escrita i oral. A continuació, els alumnes poden escollir de manera flexible entre diferents horaris de classe, i a l’aula es posen en pràctica de manera dinàmica i amb un enfocament comunicatiu els temes treballats prèviament. Els alumnes reben feedback tant dins com fora de l’aula.

Més informació a: 

https://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/prepare-for-b2-el-curs-que-et-prepara-per-aconseguir-el-certificat-de-b2-d-8217-angles-1345709494141.html?noticiaid=1345783103773