UAO CEU. Biblioteca virtual de recursos lingüístics del Servei de Llengües

Recursos i eines
Biblioteca virtual de recursos UAO CEU
Biblioteca virtual de recursos lingüístics del Servei de Llengües de la UAO CEU
Espai interactiu, que imita l’estructura d’una biblioteca real, s’hi recullen tots els recursos lingüístics que us poden ser útils per redactar els vostres textos. N’hi trobareu de tot tipus: guies de redacció, criteris d’estil, diccionaris, cercadors, etc
Més informació