UdG. Exàmens oficials de francès B1

Exàmens, certificats i acreditacions
Examen oficial de francès B1 (ACLES)
Obert a tothom
Prova d'expressió oral i escrita: 22 de juny de 2021 (prova escrita: de 9.30h a 12 h; prova oral: 12.30h)
Tel. 972 41 82 64
Més informació
llengues@udg.edu