Quins certificats s’admeten per acreditar el nivell B2?

Els certificats que consten a la Taula de certificats i diplomes que acrediten els coneixements d’una tercera llengua (anglès, francès, alemany i italià) de nivell B1 o superior, segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell d’Europa, annexa a l’Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de modificació de l'Acord de 24 d'abril de 2015, sobre el reconeixement de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres. Pots trobar aquesta taula oficial a l’apartat Exàmens i certificats.