Quins estudiants han d’acreditar el nivell B2?

Segons la Llei 1/2018, del 8 de maig, de modificació de la Llei 2/2014, els estudiants que iniciïn els estudis universitaris de grau en una universitat catalana el curs 2018-2019 i posteriors. La Llei 1/2018 ha establert una moratòria del requisit d’acreditació de 4 anys. Per tant, només estaran obligats a acreditar el B2, amb caràcter general, els alumnes que comencin els estudis de grau a partir del curs 2018-2019. Però cal tenir en compte que algunes universitats catalanes tenen normatives acadèmiques pròpies sobre l’acreditació d’un determinat nivell d’una tercera llengua en els estudis de grau.